Ocenění mimořádných výkonů absolventů audiovize

Dne 2. 7. 2019 se konala slavnostní promoce Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se 142 absolventy v Kongresovém centru Zlín.

Studenti audiovize získali akademický titul (bakalář umění, magistr umění) řádným absolvováním státní zkoušky. Promocí bylo absolventům symbolicky slavnostně potvrzeno jejich vyřazení z akademické obce vysoké školy, která se jim tak stává alma mater.

U příležitosti slavnostní promoce byla udělena Cena děkanky Františku Horvátovi. Mimořádný organizační talent Františka Horváta a jeho nadprůměrné schopnosti oceňují i zlínští filmaři a organizátoři Zlínského filmového festivalu, s nimiž čerstvý absolvent bakalářského stupně studia Produkce na FMK několik let spolupracuje na výkonném produkčním zajištění „festivalové televize“ – živého vysílání přímých přenosů z klíčových festivalových okamžiků na velkoplošné televize po celém Zlíně i na internet a sociální sítě.

Cenu vedoucí Ateliéru Audiovizuální tvorba pak převzali čtyři absolventi.

Anna Jelínková byla oceněna za absolventskou práci, která má potenciál praktického využití, je to tato diplomová práce Anny Jelínkové. Práce vznikla pod supervizí ředitelky Zlínské filmové kanceláře Magdalény Hladké. Dosah praktického využití této práce přesahuje hranice nejen města, ale i Zlínského kraje.

Ida Ralevská získala ocenění za mimořádné tvůrčí i studijní výstupy a výkony během celého bakalářského studia. „Její filmy a cvičení, které během tří let studia bakalářského stupně oboru Režie a scenáristika v Ateliéru audiovize FMK realizovala, pravidelně reprezentovaly univerzitu nejen na domácích festivalech, ale i v zahraničí,“ doplňuje vedoucí ateliéru Irena Kocí.

Barbora Kučeríková byla oceněna za absolventský snímek na motivy Puškinovy básně Evžen Oněgin, který je plně autorským dílem – sama si napsala scénář, sama jej natočila a sama si jej režírovala. A vznikl tak jeden z nejpůsobivějších bakalářských filmů v tomto roce.

Ocenění získal také Tomáš Richtr za vynikající studijní výsledky a přesahy i do dalších oborů Ateliéru audiovizuální tvorby a za mimořádnou teoretickou bakalářskou práci.

Gratulujeme všem našim úspěšným bakalářům umění a magistrům umění k dokončení studia. Ať vaše cesta životem neztrácí inspiraci, chuť tvořit, a s pokorou jít stále dál.

Seznam oceněných studentů a jejich závěrečných prací:

CENA DĚKANKY:
BcA. František Horvát, absolvent FMK oboru Produkce, název práce: ZLÍNFEST TV 2019 (praktická teoretická bakalářská práce)

CENA VEDOUCÍ ATELIÉRU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA:

MgA. Anna Jelínková, absolventka FMK, oboru Produkce, název práce: REGIONÁLNÍ FILMOVÉ KANCELÁŘE PODÁVAJÍ POMOCNOU RUKU (teoretická diplomová práce)

BcA. Barbora Kučeríková, absolventka FMK, oboru Audiovizuální tvorba – Kamera, název práce: MEDZI (MEZI / BETWEEN) – Autorský bakalářský film na motivy básně Evžen Oněgin

BcA. Ida Ralevská, absolventka FMK, oboru Audiovizuální tvorba –Režie a scenáristika

BcA. Tomáš Richtr, absolvent FMK, oboru Audiovizuální tvorba – Střihová skladba, název práce: BLADE RUNNER PĚTKRÁT JINAK: KOMPARAČNÍ ANALÝZA PĚTI VERZÍ FILMU (teoretická bakalářská práce)

Výše uvedenými cenami byli oceněni studenti za vynikající závěrečné práce. Vybrané práce nominovaly jednotlivé státnicové komise.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *