Pedagogové

Pedagogové ateliéru Audiovizuální tvorba jsou velmi úzce spjati s profesionální uměleckou tvorbou. Spolupráce a práce se studenty probíhá v profesním i osobním vztahu. Naši pedagogové vnáší do výuky četné profesní, tvůrčí, umělecké i etické podněty.