Studium

Výuka na ateliéru Audiovizuální tvorba je zaměřena na předávání znalostí a praktických dovedností v oborech Produkce a Audiovizuální tvorba (se specializacemi režie a scenáristika, kamera, vizuální efekty, střihová a zvuková skladba).

Studenti plní jednotlivé úkoly v daných tvůrčích disciplínách a jsou schopni poznatky a zkušenosti aplikovat v týmové práci na konkrétních audiovizuálních dílech. Výuka na ateliéru se orientuje především na digitální technologie a moderní postupy, přičemž studenty připravuje do praxe v profesionální oblasti audiovizuální komunikace tj. v hrané, televizní a reklamní tvorbě, produkci a postprodukci.