Praxe

V průběhu studia mají studenti možnost absolvovat desítky stáží a praxí v prostředí, které vyhovuje jejich zaměření. Spolupracujeme například se společnostmi IS Produkce, Kouzelná, Zlínským filmovým festivalem nebo Českých filmovým centrem. Častá nabídka stáží a praxí probíhá také v České televizi či soukromých televizích. Podrobný přehled partnerů na webu ateliéru.