Filmy

Studenti AAV vyprodukují více jak sto audiovizuálních děl ročně – oborových a ateliérových cvičení, mezioborových projektů, klauzurních, bakalářských a magisterských prací. Vybrané snímky jsou následně distribuovány prostřednictvím projektu iShorts.