prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Práve uplynulo 35 rokov kedy som sa dostal z pred mikrofónu za mikrofón, ale neustále zažívam to vzrušenie z jedinečnosti okamihu záznamu zvuku akejkoľvek udalosti, od nahrávania vnútorného monológu, cez nahrávku hudby až po záverečnú mixáž. Profesia „majster zvuku“ Vás núti byť neustále v strehu a byť pokorný, nakoľko každý deň je iný, všetko sa neustále vyvíja, mení a nikdy si nemôžete povedať, už všetko viem. Stále hľadám, skúšam a kombináciou poznaného s našimi individuálnymi umelecko-estetickými kritériami spolu vytvárame znejúce zvukové obrazy audiovizuálneho sveta.