Kontakt

Sídlo ateliéru Audiovizuální tvorba

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzitní 2431
760 01 Zlín
budova U4

Vedoucí ateliéru

MgA. Irena Kocí
+420 576 034 118
+420 777 586 895
koci@utb.cz
kancelář: U41/302

Zástupkyně vedoucí ateliéru

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
+420 576 034 132
+420 606 777 206
janikova@utb.cz
kancelář: U41/302

Asistentka vedoucí ateliéru

Jana Svačinová
+420 576 034 259
+420 606 777 213
svacinova@utb.cz
kancelář: U41/302