O nás

Ateliér Audiovizuální tvorba je jedním z mála univerzitních pracovišť nabízejících komplexní vzdělání v oborech zaměřených na tvorbu audiovizuálních děl – krátkometrážních i celovečerních filmů, reklamních a propagačních snímků či autorských děl a cvičení.

Studenti programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby se mohou věnovat a v průběhu svého studia zaměřit na jednu z šesti specializací – Režie a scenáristika, Produkce, Kamera, Střihová skladba a Zvuková skladba. V akademického roce 2018/2019 otevřeme nové zaměření Vizuální efekty (VFX).

V průběhu studia, které zajišťují přední osobnosti v jednotlivých oborech, se studenti orientují na praktickou výrobu filmů a cvičení, ale také na teoretické základy v oblasti audiovizuální kultury, estetiky nebo dějin kinematografie. Důraz je kladen na mezioborovou spolupráci a komplexní rozvoj dovedností a znalostí s interdisciplinárním přesahem.

Výuka na ateliéru se zaměřuje zejména na digitální technologie a moderní postupy, přičemž studenty připravuje do praxe v profesionální oblasti audiovizuální komunikace tj. v hrané, televizní a reklamní tvorbě, produkci a postprodukci.