Kapesní film aneb Jak si natočit biják

Minutové filmy, sekvence a záběry jako příležitost vnímat a vyjádřit celek v detailu, příběh v situaci, fenomén v obrazu. Režisér, dramaturg a pedagog UTB Jan Gogola ml. zve na setkání s filmovými miniaturami zlínských i zahraničních studentů a s různorodými filmovými ukázkami

středa 31. 7. 2019 /Letní filmová škola Uherské Hradiště/stan Respekt/Filmové miniatury/15:00 – 16:30/

Projekce s komentářem jako možná inspirace k uvědomění si třeba toho, jak může mobilní telefon představovat štáb v naší kapse: malý film jako malá vzdálenost mezi námi a vlastním filmem. Součástí ukázek budou také krátké filmy, které natočili studenti ateliéru audiovizuální tvorby na UTB ve Zlíně v rámci mutace standardních 48-hodinových filmových soutěží, která proběhla v mezinárodním měřítku na několika vybraných filmových školách současně – kromě UTB se soutěže zúčastnily týmy z Portugalska, Švýcarska, Francie, Bulharska.

Během 48 hodin štáby měly za úkol vymyslet, napsat, natočit, sestříhat, ozvučit a dokončit krátký film v délce 1 – 2 minuty (v angličtině či s anglickými titulky) na téma EXIT. Součástí zadání byly i povinné prvky: voda, hvězda, náhodné setkání. Filmy musely být točeny na mobilní telefony. Filmy vyhodnotila odborná porota a vybrala 2 postupující do evropského kola. Třetího postupujícího vybrali hlasováním diváci. Snímek Exit the Reality v režii Aleše Valtra nakonec evropskou soutěž vyhrál.

Součástí projekcí budou i minutové snímky, které studenti zlínské audiovize natočí během Letní filmové školy v rámci workshopu LG.

Ocenění mimořádných výkonů absolventů audiovize

Dne 2. 7. 2019 se konala slavnostní promoce Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se 142 absolventy v Kongresovém centru Zlín.

Studenti audiovize získali akademický titul (bakalář umění, magistr umění) řádným absolvováním státní zkoušky. Promocí bylo absolventům symbolicky slavnostně potvrzeno jejich vyřazení z akademické obce vysoké školy, která se jim tak stává alma mater.

U příležitosti slavnostní promoce byla udělena Cena děkanky Františku Horvátovi. Mimořádný organizační talent Františka Horváta a jeho nadprůměrné schopnosti oceňují i zlínští filmaři a organizátoři Zlínského filmového festivalu, s nimiž čerstvý absolvent bakalářského stupně studia Produkce na FMK několik let spolupracuje na výkonném produkčním zajištění „festivalové televize“ – živého vysílání přímých přenosů z klíčových festivalových okamžiků na velkoplošné televize po celém Zlíně i na internet a sociální sítě.

Cenu vedoucí Ateliéru Audiovizuální tvorba pak převzali čtyři absolventi.

Anna Jelínková byla oceněna za absolventskou práci, která má potenciál praktického využití, je to tato diplomová práce Anny Jelínkové. Práce vznikla pod supervizí ředitelky Zlínské filmové kanceláře Magdalény Hladké. Dosah praktického využití této práce přesahuje hranice nejen města, ale i Zlínského kraje.

Ida Ralevská získala ocenění za mimořádné tvůrčí i studijní výstupy a výkony během celého bakalářského studia. „Její filmy a cvičení, které během tří let studia bakalářského stupně oboru Režie a scenáristika v Ateliéru audiovize FMK realizovala, pravidelně reprezentovaly univerzitu nejen na domácích festivalech, ale i v zahraničí,“ doplňuje vedoucí ateliéru Irena Kocí.

Barbora Kučeríková byla oceněna za absolventský snímek na motivy Puškinovy básně Evžen Oněgin, který je plně autorským dílem – sama si napsala scénář, sama jej natočila a sama si jej režírovala. A vznikl tak jeden z nejpůsobivějších bakalářských filmů v tomto roce.

Ocenění získal také Tomáš Richtr za vynikající studijní výsledky a přesahy i do dalších oborů Ateliéru audiovizuální tvorby a za mimořádnou teoretickou bakalářskou práci.

Gratulujeme všem našim úspěšným bakalářům umění a magistrům umění k dokončení studia. Ať vaše cesta životem neztrácí inspiraci, chuť tvořit, a s pokorou jít stále dál.

Seznam oceněných studentů a jejich závěrečných prací:

CENA DĚKANKY:
BcA. František Horvát, absolvent FMK oboru Produkce, název práce: ZLÍNFEST TV 2019 (praktická teoretická bakalářská práce)

CENA VEDOUCÍ ATELIÉRU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA:

MgA. Anna Jelínková, absolventka FMK, oboru Produkce, název práce: REGIONÁLNÍ FILMOVÉ KANCELÁŘE PODÁVAJÍ POMOCNOU RUKU (teoretická diplomová práce)

BcA. Barbora Kučeríková, absolventka FMK, oboru Audiovizuální tvorba – Kamera, název práce: MEDZI (MEZI / BETWEEN) – Autorský bakalářský film na motivy básně Evžen Oněgin

BcA. Ida Ralevská, absolventka FMK, oboru Audiovizuální tvorba –Režie a scenáristika

BcA. Tomáš Richtr, absolvent FMK, oboru Audiovizuální tvorba – Střihová skladba, název práce: BLADE RUNNER PĚTKRÁT JINAK: KOMPARAČNÍ ANALÝZA PĚTI VERZÍ FILMU (teoretická bakalářská práce)

Výše uvedenými cenami byli oceněni studenti za vynikající závěrečné práce. Vybrané práce nominovaly jednotlivé státnicové komise.

Startovací prostor pro kreativní podnikání

Hledáš startovací prostor pro své kreativní podnikání? Smyslem UPPERu je poskytnou ti zázemí (ateliér nebo stůl v coworkingu), podporu při rozjezdu podnikání a dát ti možnost potkávat se s dalšími kreativními lidmi z oboru.

Co je UPPER?

 • Prostor pro absolventy a studenty především z UTB pro nastartování vlastního podnikání
 • Poradenství a zázemí pro podnikání obzvlášť v oblasti kreativních průmyslů
 • Neformální prostředí tvořící kreativní komunitu
 • Projekt podpořen Fakultou multimediálních komunikací UTB

Co tě v UPPERu čeká?

 • Výhodné podmínky pro pronájem vybavených prostor (ateliéry, coworking, meeting room pro obchodní jednání atd.)
 • Možnost pronájmu ateliéru na na dobu jednoho i dvou let
 • Jednoduchá cesta k využívání coworkingu – stačí se ozvat e-mailem nebo zavolat, ať už jde o pronájem na den nebo na měsíc
 • Meeting room – plně vybavená zasedačka – pro členy UPPER zdarma
 • Poradenství, zázemí celé komunity a příležitosti k networkingu
 • Setkávání se se špičkovými odborníky na přednáškách nebo workshopech
 • Tiskárna je k dispozici za výhodný poplatek
 • Zázemí nejen pro práci – chillout zóna, kuchyňka, ale i sprchy

Připravované filmy studentů ateliéru Audiovizuální tvorba získaly finanční podporu Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN

Veřejná dražba 22. ročníku Salonu filmových klapek, jež je tradičně součástí programu Zlín Film Festivalu, přinesla celkem 2 654 000 Kč, což je nejvíc za celou historii Salonu.

Díky získaným prostředkům mohl Nadační fond FILMTALENT ZLÍN rozdělit finanční podporu projektům studentů a mladých tvůrců. „K posouzení jsme dostali 85 projektů, do druhého kola postoupilo 23,“ potvrdil Čestmír Vančura, předseda správní rady Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN.

Ostrov naděje – Petr Januschka, Jan Zábranský

Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN byly podpořeny i projekty studentů ateliéru Audiovizuální tvorba, Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studentům náleží finanční podpora v celkové výši 250 tisíc korun. Jedná se převážně o absolventské snímky, které budou realizovány v akademickém roce 2019/2020.

Ostrov svobody (režie, scénář: Petr Januschka) – 100 000,-Kč

Trofej (režie, scénář: Jaroslav Beran) – 60 000,-Kč

Augustín (režie, scénář: Aleš Valtr) – 50 000,-Kč

Prečítaš jej rozprávku (režie, scénář: Radovan Majer) – 30 000,-Kč

I was made from burning apples (režie, scénář: Karolína Brabcová) – 10 000,-Kč

 

Scenárista Eric Castanet navštívil ateliér Audiovizuální tvotba

Eric Castanet, scenárista, profesor dramaturgie a konzultant pro 20th Century Fox France, je na oficiální návštěvě našeho ateliéru v rámci výukového pobytu programu Erasmus+.

Eric Castanet – scenárista, dramaturg a režisér

Castanet, který mimo jiné působí na francouzské filmové škole 3iS Bordeaux – Institut International Image & Son, vás srdečně zve na svoji přednášku v anglickém jazyce na scenáristicko dramaturgické téma.

KDY: 29. 5. 2019, od 11:00 hod

KDE: učebna 41/305

 

Do festivalového dění se zapojí i studenti audiovize

FoodPrint míří na Algarve design meeting do Portugalska

FoodPrint – název v sobě spojuje významy JÍDLA, potravy a se slovem TISK pak odkaz na moderní digitální technologie tisku, dvojrozměrné, i ty nejaktuálnější 3D. Lehkou změnou výslovnosti pak můžeme v anglické zvukové podobě slyšet i význam STOPY, kterou člověk OTISKUJE do jím obývaného prostoru.

Foodprint hledá odpovědi na otázky, které téma jídla a jeho dopadu na náš život otevírá, v celém spektru designu, respektive ve všech jeho možných odvětvích. Právě za hranicemi jednotlivých specializací se mohou nalézat nová, překvapivá a revoluční řešení.

Obrazové vyprávění FoodPrint studentů 1. ročníku ateliéru Audiovizuální tvorba má svoji premiéru na vernisáži Algarve design meeting v portugalském Faru.

Zde můžete shlédnout pětici vydařených audiovizuálních děl.

 

 

 

 

 

 

Filmová soutěž 48 Hours Challenge European Inter-Schools má zlínského vítěze

48 Hours Challenge European Inter-Schools je soutěž, která vybízí evropské filmové školy k vyrobení krátkých filmů na zadané téma během dvou dnů od vzniku scénáře, přes natáčení až k postprodukci.

Ve dnech 15.–17. března 2019 proběhlo na pěti evropských školách historicky první kolo soutěže 48 Hours Challenge European Inter-Schools. Úkolu vymyslet, natočit, sestříhat, ozvučit a dokončit film v délce 1–2 minuty se nejlépe zhostil štáb složený ze studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

zleva: Aleš Valtr, Tomáš Mokroluský, Aneta Zelenková, Erik Snopko

Videoklip Exit the Reality v hlavní roli a režii Aleše Valtra si odnesl první místo. Aleš Valtr (2. roč. režie), Tomáš Mokroluský (2. roč. produkce) , Jan Žůrek (3. roč. kamera) , Erik Snopko (4. roč. zvuk) a Aneta Zelenková (1. roč. Marketingové komunikace) společně vyrazí již v květnu na týdenní návštěvu  francouzské 3iS Bordeaux – Institut International Image & Son.

Zhodnoťte sami, jak se tvůrcům podařilo splnit zadání. Tím bylo ústřední téma ‚exit‘ a povinnost zakomponovat do díla prvek vody, hvězdy a náhodného setkání.

Blahopřejeme a přejeme vám zajímavou zahraniční zkušenost.

Festival REC FEST dovršil cestu ke vzkříšení

Filmový festival REC FEST představil výběr z nejlepších krátkometrážních snímků uplynulých dvou let. O jejich kvalitě rozhodovala odborná porota, která udělila ocenění v kategoriích hraný, dokumentární a animovaný film. Ceny si autoři převzali 11. 4. 2019 na závěrečném galavečeru v prostorách Studia Z v Městském divadle Zlín.

Projekce soutěžních filmů probíhaly v šesti programových blocích. K vidění bylo celkem 32 soutěžních snímků, z toho 15 hraných, 4 dokumentární a 13 animovaných. Vstupné na promítání bylo pro veřejnost po celou dobu zdarma.

Letos se nám do soutěže přihlásilo více než 110 titulů, z nichž se nám podařilo sestavit velmi pestrý a silný program. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit a ocenili tak práci studentů, jež festival organizovali a dali do něj kus srdce,“ vzkázala umělecká ředitelka REC FESTu Jana Bébarová.

Sošku za nejlepší animovaný hraný film letošního ročníku si v odnesla animátorka Veronika Pasterná Szemlová za film HRACÍ SKŘÍŇKA pojednávající o hodnotě svobody. „Autorka filmu zvolila velmi obtížné téma, které dokázala úspěšně převtělit do metaforického jazyka animovaného snímku. Všechny složky filmu – zvuk, animace a především výtvarné řešení  –  dokonale slouží příběhu a netriviální téma se díky tomu dostává k divákovi velmi atraktivní a přístupnou formou,“ znělo vyjádření poroty. Do poroty zasedli programová ředitelka LFŠ Iva Hejlíčková, slovenský dokumentarista Marek Kuboš, animátorka Kateřina Karhánková, režisér a organizátor festivalu studentských filmů Pod Nebesy Jonáš Vacek a zástupkyně VŠMU Jana Keeble. Druhé místo v této sekci obsadil film TAK DALEKO TAK BLÍZKO, v němž Mikkel Odehnalů vypráví o putování vlka nehostinnou krajinou. Na třetím místě se umístili Zuzana Čupová a Filip Diviak se snímkem POD MRAKEM, v němž panu Skřítkovi překazí opalování mrak zakrývající slunce. Všechny oceněné snímky vznikly na zlínském ateliéru Animovaná tvorba UTB ve Zlíně.

Nejlepším dokumentárním filmem byl vyhlášen snímek Gabriela Zajtka z ateliéru Audiovizuální tvorba UTB TECHNIKA VŠEDNÍHO DNE, v němž režisér divákům přibližuje životy a práci lidí za divadelní oponou.

„Gabriel Zajtko své zdánlivě skromné téma zpracoval s mimořádným citem pro své hrdiny, jejichž autentické výpovědi dalece přesahují popis kulisácké každodennosti a směřují až k základním existenciálním otázkám lidského života,“ konstatovala porota, která se rozhodla v této sekci druhé a třetí místo neudělit.

V kategorii hraný film v silné konkurenci zvítězil snímek režiséra Michala Ďuriše ze slovenské VŠMU HŘEJIVÁ KOMEDIE O DEPRESI, ŠÍLENSTVÍ A NESPLNĚNÝCH SNECH o dvou dospívajících synech, jejich rodičích a vzájemné závislosti jednom na druhém. „Porota vysoce oceňuje kvalitu filmu, který dle jejího názoru dokonale ztělesňuje představu ideálního studentského snímku. Autor své téma pojednal s odvahou, originalitou i osobitostí a k jeho zpracování zvolil adekvátní filmové prostředky, které suverénně zvládl. Druhým nejlepším snímkem se stal film REKONSTRUKCE od dvojice tvůrců Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka zachycující situaci mladého chlapce čekajícího na soud ve vazební věznici. Třetí místo si odnesl Radim Vaňous z UTB za komedii ZASE PŘES TŘEBOVOU, který metaforicky propojuje železniční uzel v České Třebové s osudem hlavního hrdiny.

Pětičlenná odborná porota také udělila Zvláštní cenu dokumentu o ruském umělci Olegu Vorotnikovovi s názvem MOJE VOJNA, který se svým štábem natočila Zora Čápová z pražské FAMU.

„Porota se rozhodla udělit Zvláštní cenu snímku Moje vojna, a to zejména proto, že přináší do veřejného prostoru mimořádně důležité téma, totiž věrohodnost mediálních sdělení a nad jiné naléhavou potřebu kritického odstupu. Hořká zkušenost autorky je důkazem toho, jak snadno může manipulace ovlivňovat naše postoje a názory.“

O vítězi jedné z festivalových cen mohli v neposlední řadě rozhodnout i návštěvníci a pomocí hlasovacích lístků podpořit svého favorita. Divácky nejoblíbenějším se stal loutkový film o profesorovi, který sestrojí přístroj na oživování mrtvých mazlíčků, aby přivedl zpět k životu svého zesnulého psa Fida – SKŘÍŇOSTROJ DOKTORA STEINA od animátorky z UTBve Zlíně Gabriely Plačkové.

„Za finanční podporu a záštitu děkujeme především našemu domácímu Ateliéru Audiovizuální tvorba, Fakultě multimediálních komunikací UTB, Ministerstvu kultury a zlínské IS Produkci, která poskytla hlavní ceny vítězným snímkům,“ děkuje prezident festivalu František eF. Horvát.

Výsledky pátého ročníku REC FESTU jsou společně s hodnocením poroty umístěné na webu www.recfest.cz. Festival ale nebyl jen o vítězích a poražených, byl především o přátelské atmosféře, pozoruhodných snímcích a příjemných chvílích strávených hovory o filmové i nefilmové tvorbě.

🔴 Animovaný film 🔴
HRACÍ SKŘÍŇKA, režie: Veronika Pasterná Szemlová
🔴 Hraný film 🔴
HŘEJIVÁ KOMEDIE O DEPRESI, ŠÍLENSTVÍ A NESPLNĚNÝCH SNECH, režie: Michal Ďuriš
🔴Dokumentární film🔴
TECHNIKA VŠEDNÍHO DNE, režie: Gabriel Zajtko
🔴Zvláštní cena poroty🔴
MOJE VOJNA, režie: Zora Čápová
🔴Divácká cena🔴
SKŘÍŇOSTROJ DOKTORA STEINA, režie: Gabriela Plačková

Blahopřejeme všem oceněným za  kreativní tvorbu a zájem o kinematografii!

Těšíme se s vámi za rok na viděnou!

 

 

Visegrad Film Forum 2019 v Bratislavě

Visegrad Film Forum 2019, které v Bratislavě začíná už příští úterý 19. 3. 2019, zveřejnilo program.

Máme v něm blok našich filmů, který poběží ve středu 20. 3. od 13:30 do 15:30 kino Klap v „souboji“ se Sahara Lab z Maroka. Kdo budete mít cestu kolem Filmová a televízna fakulta VŠMU, určitě se stavte. Čeká vás 5 filmových dnů.

Filmy našich studentů v programu:

Kapr (režie: Matěj Nešpor, produkce: Kamila Martincová)
Osudová partie (režie: Tomáš Kubeček, produkce: Kristýna Jakšová)
Tři (režie: Ida Ralevská, produkce: Aleš Solar a Juliana Rychlíková)
Technika všedního dne (režie: Gabriel Zajtko, produkce: Jana Mlčochová)