Pravidla pro projekty s finanční podporou

Pravidla pro projekty s finanční podporou AAV, FMK, UTB ve Zlíně:

Smlouva o vytvoření audiovizuálního díla a poskytnutí licence k jeho užití“– FMK_vytvoreni AVD studentem-vzor_reziser (rozpočet AVD je přílohou č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí) – podepisuje režisér projektu

Vzory smluv k projektu umístěny na www.nas.fmk.utb:

File Station > ateliéry > audiovizuální_tvorba > studenti > _studijní_materiály > 06_PRODUKCE > smlouvy-FMK

Smlouvy musí být uzavřeny PŘED natáčením!  Vámi vyplněná smlouva prochází schválením právního oddělení  a příslušných orgánů UTB ve Zlíně (zajišťuje vedoucí výroby – trvá max. 2,5 týdne). Následně smlouvu podepíší protistrany, jako poslední děkanka FMK. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti. Každá smlouva, v jejíž záhlaví je uvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (např. Smlouva o nájmu, Koprodukční smlouva, Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a smlouva licenční, atp.), prochází výše uvedeným schvalovacím procesem. Lze psát do smlouvy jako termín jen dané měsíce natáčení s dodatkem „dle upřesnění produkce“ – není tedy nutno vědět přesně termíny ND při uzavření smlouvy.

Finanční prostředky lze využit na:
  • nákup rekvizit, kostýmů = zůstává majektem školy

(neobvyklé rekvizity – např. tabákové výrobky, zákusky, alkoholické nápoje je nutné doložit scénářem nebo PrintScreenem z filmu)

  • drobná spotřeba – např. baterky, toner, lepící páska, barvy na tvář, kabelové vodiče, žárovky, atd.

Drobné nákupy do výše 5000 Kč bez DPH je nutné platit vždy v hotovosti – nelze platit platební kartou, na účtence nesmí být nic škrtáno, vždy kupovat na účtenku jen účtované položky, na účtence musí být zřejmé koupené položky. Nutné korespondování období nákupu s obdobím natáčení. Nejlépe dokládat a likvidovat PRŮBĚŽNĚ. Možnost zažádat o zálohu. K vyúčtování vždy nutné doložit tzv. „Vyúčtování drobného nákupu“- zabezpečuje produkční projektu. Vždy nutné mít správně a čitelně očíslované listy.

(Ukázka předchystání vyúčtování drobného nákupu, Vzor vyúčtování drobného nákupu na studentský projekt)

  • odměna za provedení uměleckého výkonu – herci (smlouva – platba bankovním převodem)
  • pronájem natáčecích prostor (smlouva – platba bankovním převodem)
  • poskytnutí oprávnění (licence) k užití hudebního díla (smlouva – platba bankovním převodem)
  • Příklad: kostymní výtvarník (smlouva o dílo – platba bankovním převodem)
Finanční prostředky nelze využít na:
  • občerstvení
  • nákup pohonných hmot (benzín, nafta)
  • jízdné (cestovné)
  • ubytování – herci, štáb

Finanční prostředky nejsou určeny na pronájem natáčecí techniky.

Při položkách nad 5000 Kč je nutné vypsat výběrového řízení na dodavatele.