REC FEST

REC FEST představuje současnou studentskou filmovou tvorbu

REC FEST se zrodil z myšlenky promítnout si společně studentskou filmovou tvorbu na velkém plátně, ukázat filmy širšímu obecenstvu mimo školní prostředí a taky si zdravě „poměřit síly“ s projekty z jiných filmových škol. Postupně se REC FEST rozrostl v platformu Studentského festivalu krátkých filmů, na který může přihlásit svůj krátký film de facto kdokoliv, bez nutnosti produkčního zázemí filmové školy.

Studentský festival REC FEST je přehlídkou současných krátkých tuzemských i zahraničních filmů studentů ateliéru Audiovizuální tvorba Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlín.

Jak se může váš film objevit na festivalu?

Audiovizuální dílo musí vzniknout po prvním kalendářním dni předminulého roku (například pro ročník 2019 to je k 1. 1. 2017), není delší než třicet minut a splňuje technické parametry a náležitosti specifikované organizátory. V případě anglicky mluveného filmu jsou nutné české podtitulky. Přihlášením snímku zároveň přihlašovatel potvrzuje, že neporušuje žádná autorská práva. Všechny přihlášené tituly prošly předvýběrovým kolem, z něhož byli vybráni adepti do soutěže.

Tradičně navazujeme spolupráci s filmovými školami z vybrané evropské země – v minulosti jimi byly například Polsko nebo státy Beneluxu.