Vypůjčení techniky

Jak si zapůjčit techniku na natáčení studentského projektu:

Technika vám bude rezervována až po předložení řádně vyplněného realizačního listu, obsahujícího seznam techniky a termíny natáčení.
Pro vyzvednutí techniky je rozhodující a nutné schválení výroby (podpis) od vedoucí výroby na Záznamu o realizaci – výrobním listu praktického cvičení studentů ateliéru Audiovizuální tvorba (kolonka „Schválena výroba“).

Kamerovou techniku si vyzvedává kameraman a zvukovou techniku zvukař, kteří za ni nesou zodpovědnost.

Na oborové cvičení „Zvuk“, je třeba podpis Prof. Ing. Jána Grečnára ArtD. nebo MgA. Pavla Hrudy. Na oborové cvičení „Kamera“ stačí schválení Mgr. art. Júliuse Liebenbergera, ArtD.

Při zapůjčení techniky bude, zvlášť za kamerovou techniku od kameramana a zvlášť za zvukovou techniku od zvukaře, složena záloha ve výši 500,- Kč, která bude při dodržení směrnice SD2017.03 Směrnice k zapůjčování techniky na FMK navrácena.

Zamluvte si techniku alespoň den předem, je-li to možné!

NIKDY NENECHÁVEJTE TECHNIKU BEZ DOZORU!

Technika slouží všem a je zapotřebí ji společně udržovat v co nejlepším stavu. Snažte se tedy předejít opravám a odstavování techniky z provozu dodržováním zásad bezpečného používání. Zvýšené opatrnosti dbejte na place jak při samotném natáčení, tak při převozu a uskladňování techniky. Sebemenší poškození nahlaste!

Sdílený kalendář – realizace cvičení AAV v daném akademickém roce

Najdete zde informaci o tom, kdo, kdy, kde natáčí. Natáčecí dny prosím zapisujte tehdy, kdy máte potvrzeno natáčení herci, dohodnutou lokaci atd. Používáním kalendáře zamezíme možným kolizím mezi štáby, zabezpečíme všem štábům v daném cyklu dostupnost školní techniky, nebude docházet ke komunikačním šumům mezi štáby.

Výdej a příjem techniky

Doba pro výdej a příjem techniky: 8:00 – 11:00 hod., U42/253A

Technika se přebírá a vrací osobně ve stanoveném termínu (uvádějte datum zapůjčení a datum vrácení techniky)

Doporučuji vám přečíst si Směrnici děkana SD2017.03 – Směrnice k zapůjčování techniky na FMK

Přehled objednané techniky v ak. roce 2019/2020: TECHNIKA – 2019/2020

Studentům, kteří nevrátili (nebo ztratili) v pořádku techniku z natáčení, nebude zapůjčena až do vyřešení žádná další technika!

Při nedodržení termínu vrácení techniky (a to z jakéhokoliv důvodu) nebude vrácena záloha!

Od ak. roku 2017/2018 jsou k zapůjčení použité filtry a frosty z předchozího období. Nové již nebudou doplňovány, ostatní filtry si studenti musí zajistit sami.

Prosím kontrolujte si svou objednanou techniku na webu a včas upozorněte na případné chyby zablokované techniky na webu.

Interní ceník techniky ateliéru Audiovizuální tvorba (září 2017-2018)

Rezervační systém pracovišť ateliéru Audiovizuální tvorba

 


Technik ateliéru Audiovizuální tvorba

Petr Janík

Tel: +420 576 034 315

E-mail: technik-audiovize@fmk.utb.cz

Kancelář: U42/253A