Výroba

Na výrobu školních cvičení půjde celkově 250 000 Kč. Pohádky budou financovány zvlášť, finanční částka bude stanovena ve stejné výši pro každý realizační tým.

Finanční prostředky na váš studentský projekt můžete získat po úspěšném prezentování vašeho projektu na pitchingu v polovině října 2018.

O částce podpory na jednotlivá přihlášená cvičení rozhodne Výrobní komise.

Uzávěrka přihlášek do pitchingu společně se scénářem, režijní explikací, rozpočtem a synopsí je  30. 9. 2018 do 24:00:00. Požadované dokumenty zasílejte prosím na e-mail: ucnova@utb.cz.

připrava před natáčením

 

 

 

 

 

 

 

První zasedání Výrobní komise se bude konat 12. 9. 2018 od 16 hod, učebna č. 310, realizační porada pro nultý natáčecí cyklus – Pohádky.


Vedoucí výroby ateliéru Audiovizuální tvorba

Mgr. Eva Učňová

Tel: +420 576 034 315

Mobil: +420 733 690 692

E-mail: ucnova@utb.cz

Kancelář: U41/303